FFC/FPC扁平线缆连接器 
aa 
线对板/板对板连接器 
WP外接线插座系列 
DASW音视频组合板 
AV同芯插座系列 
汽车连接器系列 
汽车灯座线束 
轻触开关系列 
6.35插口系列 
斯卡特插座系列 
IF射频插座系列 
DC电源插座系列 
AC电源插座系列 
PR门锁系列 
接线柱系列 
船型开关系列 
微动开关系列 
叶片开关系列 
拨动开关系列 
电脑连接线系列 
光纤连接器系列 
VGA/DR插座系列 
2.5/3.5插口系列 
KDC电源开关系列 
USB/1394插座系列 
MF型保险丝管座系列 
 
 
   用户名:
   密 码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 公司产品 - 订购产品
 
您选购的产品如下:
AV10-8.4-1 [172722-790]
AV-8.4-1 [172722-790]
AV8-8.4-13EC [172722-790]
AV8-8.4-13/EC [172722-790]
AV12-8.4-18A [172722-790]
AV9-8.4-22A [172722-790]
AV9-8.4-18A [172722-790]
AV9-8.4-17B/A [172722-790]
AV9-8.4-17/PB [172722-790]
AV9-8.4-17A [172722-790]
AV9-8.4-17 [172722-790]
AV9-8.4-13B/PB [172722-790]
AV9-8.4-13B [172722-790]
AV8-8.4-13/PB [172722-790]
DC-032 [172722-790]
DC-031 [172722-790]
DC-042 [172722-790]
DC-041 [172722-790]
DC-039A [172722-790]
DC029 [172722-790]
DC-027 [172722-790]
DC-026 [172722-790]
DC-025 [172722-790]
DC-024 [172722-790]
DC-022 [172722-790]
DC-020 [172722-790]
DC-019 [172722-790]
DC-018 [172722-790]
DC-023 [172722-790]
DC-013 [172722-790]
DC-012 [172722-790]
DC-011 [172722-790]
DC-010 [172722-790]
DC-009 [172722-790]
DC-008 [172722-790]
DC-007 [172722-790]
DC-006 [172722-790]
DC-005A [172722-790]
DC-005 [172722-790]
DC-004 [172722-790]
DC-003A [172722-790]
DC-003 [172722-790]
DC-002S [172722-790]
DC-002 [172722-790]
DC-001S [172722-790]
DC-001AS [172722-790]
DC-001 [172722-790]
DASW-14 [172722-790]
DASW-13 [172722-790]
DASW-12 [172722-790]
DASW-11 [172722-790]
DASW-10 [172722-790]
DASW-09 [172722-790]
DASW-08 [172722-790]
DASW-07 [172722-790]
DASW-06/PB [172722-790]
DASW-06 [172722-790]
DASW-05 [172722-790]
DASW-04 [172722-790]
DASW-03 [172722-790]
DASW-02 [172722-790]
DASW-01 [172722-790]
IF-09S [172722-790]
IF-09P [172722-790]
IF-08 [172722-790]
IF-07 [172722-790]
IF-06 [172722-790]
IF-05S [172722-790]
IF-05P [172722-790]
IF-04S [172722-790]
IF-04P [172722-790]
WP12-11 [172722-790]
WP12-3 [172722-790]
WP12-2 [172722-790]
WP12-1B [172722-790]
WP12-1 [172722-790]
WP10-11 [172722-790]
WP10-3 [172722-790]
WP10-2 [172722-790]
WP8-21A/E [172722-790]
WP8-21A [172722-790]
WP8-20A/E [172722-790]
WP8-11 [172722-790]
WP8-6/E [172722-790]
WP8-5 [172722-790]
WP8-4 [172722-790]
WP8-3 [172722-790]
WP8-2B [172722-790]
WP8-2 [172722-790]
WP8-1B [172722-790]
WP8-1 [172722-790]
WP6-21A [172722-790]
WP6-20A/E [172722-790]
WP6-11/E [172722-790]
WP6-11 [172722-790]
WP6-10B [172722-790]
WP6-10A/E [172722-790]
WP6-10A [172722-790]
WP6-10A [172722-790]
WP6-10 [172722-790]
WP6-3B [172722-790]
WP6-3 [172722-790]
WP6-2C [172722-790]
WP6-2A [172722-790]
WP6-2 [172722-790]
WP6-1B/E [172722-790]
WP6-1B [172722-790]
WP5-1C [172722-790]
WP5-1B [172722-790]
WP5-1 [172722-790]
WP4-25 [172722-790]
WP4-24 [172722-790]
WP4-23 [172722-790]
WP4-22 [172722-790]
WP4-20A/E [172722-790]
WP4-21A [172722-790]
WP4-19 [172722-790]
WP4-18/E [172722-790]
WP4-18 [172722-790]
WP4-17B/E [172722-790]
WP-17B [172722-790]
WP4-16 [172722-790]
WP4-15 [172722-790]
WP4-14 [172722-790]
WP4-13 [172722-790]
WP4-12C [172722-790]
WP4-12 [172722-790]
WP4-11/E [172722-790]
WP4-11 [172722-790]
WP4-10C [172722-790]
WP4-10B [172722-790]
WP4-10A/E [172722-790]
WP4-10A [172722-790]
WP4-10 [172722-790]
WP4-9B [172722-790]
WP4-8 [172722-790]
WP4-7 [172722-790]
WP4-6 [172722-790]
WP4-5B [172722-790]
WP4-5A [172722-790]
WP4-5 [172722-790]
WP4-4 [172722-790]
WP4-3B [172722-790]
WP4-3B [172722-790]
WP4-3 [172722-790]
WP4-2B/E [172722-790]
WP4-2B2 [172722-790]
WP4-2B [172722-790]
WP4-2A [172722-790]
WP4-2 [172722-790]
WP4-1 [172722-790]
WP2-30 [172722-790]
WP2-29 [172722-790]
WP2-28 [172722-790]
WP2-27 [172722-790]
WP2-26 [172722-790]
WP2-25 [172722-790]
WP2-24B/E [172722-790]
WP2-23 [172722-790]
WP2-22 [172722-790]
WP2-21A [172722-790]
WP2-21A [172722-790]
WP2-20C [172722-790]
WP2-19C [172722-790]
WP2-19 [172722-790]
WP2-18 [172722-790]
WP2-17 [172722-790]
WP2-16 [172722-790]
WP2-15 [172722-790]
WP2-15 [172722-790]
WP2-14 [172722-790]
WP2-13 [172722-790]
WP2-12 [172722-790]
WP2-11 [172722-790]
WP2-10A [172722-790]
WP2-10 [172722-790]
WP2-9C [172722-790]
WP2-9B [172722-790]
WP2-9 [172722-790]
WP2-8 [172722-790]
WP2-7A [172722-790]
WP2-7 [172722-790]
WP2-6 [172722-790]
WP2-5 [172722-790]
WP2-4B [172722-790]
WP2-3A [172722-790]
WP2-3 [172722-790]
WP2-2B [172722-790]
WP2-2 [172722-790]
WP2-1 [172722-790]
BTS12-26 [172722-790]
BTS12A-05A [172722-790]
BTS12A-05 [172722-790]
BTS12-05A [172722-790]
BTS12-05 [172722-790]
BTS12-04C [172722-790]
BTS12-04A [172722-790]
BTS12-04 [172722-790]
BTS11A-07 [172722-790]
BTS11-07 [172722-790]
BTS11-01A [172722-790]
BTS11-1 [172722-790]
BTS10E-11 [172722-790]
CS-205 [172722-790]
CS-204 [172722-790]
CS-203 [172722-790]
CS-201/PB [172722-790]
CS-201 [172722-790]
CK-6.35-30 [172722-790]
CK-6.35-27 [172722-790]
CK-6.35-29A [172722-790]
CK-6.35-28 [172722-790]
CK-6.35-25 [172722-790]
CK-6.35-24 [172722-790]
CK-6.35-23 [172722-790]
CK-6.35-22 [172722-790]
CK-6.35-21 [172722-790]
CK-6.35-20 [172722-790]
CK-6.35-18 [172722-790]
CK-6.35-19 [172722-790]
CK-6.35-17 [172722-790]
CK-6.35-16 [172722-790]
CK-6.35-15 [172722-790]
CK-6.35-14 [172722-790]
CK-6.35-13 [172722-790]
CK-6.35-12 [172722-790]
CK-6.35-11 [172722-790]
CK-6.35-10 [172722-790]
CK-6.35-09 [172722-790]
CK-6.35-08 [172722-790]
CK-6.35-07 [172722-790]
CK-6.35-06 [172722-790]
CK-6.35-05 [172722-790]
CK-6.35-04 [172722-790]
CK-6.35-03 [172722-790]
CK-6.35-02 [172722-790]
CK-6.35-01 [172722-790]
IF-03S [172722-790]
IF-03P [172722-790]
IF-02S [172722-790]
IF-02P [172722-790]
IF-01A [172722-790]
IF-01 [172722-790]
AV8-8.4-13 [172722-790]
AV8-8.4-9 [172722-790]
AV8-8.4-8 [172722-790]
AV6-8.4-25 [172722-790]
AV6-8.4-24 [172722-790]
AV6-8.4-23A [172722-790]
AV6-8.4-23 [172722-790]
AV6-8.4-22A [172722-790]
AV6-8.4-21 [172722-790]
AV6-8.4-20 [172722-790]
AV6-8.4-19/PB [172722-790]
AV6-8.4-19 [172722-790]
AV6-8.4-18A [172722-790]
AV6-8.4-17A [172722-790]
AV6-8.4-16 [172722-790]
AV6-8.4-17 [172722-790]
AV6-8.4-15 [172722-790]
AV6-8.4-14 [172722-790]
AV6-8.4-13B/PB [172722-790]
AV6-8.4-13EC [172722-790]
AV6-8.4-13/EP [172722-790]
AV6-8.4-13/EC [172722-790]
AV6-8.4-13 [172722-790]
AV6-8.4-13/ES [172722-790]
AV6-8.4-13B [172722-790]
AV6-8.4-12 [172722-790]
AV6-8.4-11A [172722-790]
AV6-8.4-10 [172722-790]
AV6-8.4-9B [172722-790]
AV6-8.4-9 [172722-790]
AV6-8.4-10 [172722-790]
AV6-8.4-7B [172722-790]
AV6-8.4-7/PB [172722-790]
AV6-8.4-7 [172722-790]
AV6-8.4-6 [172722-790]
AV6-8.4-5 [172722-790]
AV6-8.4-4 [172722-790]
AV6-8.4-3 [172722-790]
AV6-8.4-2 [172722-790]
AV6-8.4-1 [172722-790]
AV5-8.4-25 [172722-790]
AV5-8.4-24 [172722-790]
AV5-8.4-23 [172722-790]
AV5-8.4-22 [172722-790]
AV5-8.4-21 [172722-790]
AV5-8.4-15 [172722-790]
AV5-8.4-13/PB [172722-790]
AV4-8.4-22G [172722-790]
AV4-8.4-22 [172722-790]
AV4-8.4-21 [172722-790]
AV4-8.4-20 [172722-790]
AV4-8.4-19 [172722-790]
AV4-8.4-18 [172722-790]
AV4-8.4-17 [172722-790]
AV4-8.4-16 [172722-790]
AV4-8.4-15B [172722-790]
AV4-8.4-15 [172722-790]
AV4-8.4-14/PB [172722-790]
AV4-8.4-14/EP [172722-790]
AV4-8.4-14/EC [172722-790]
AV4-8.4-14 [172722-790]
AV4-8.4-13/PB [172722-790]
AV4-8.4-13/EP [172722-790]
AV4-8.4-13/EC [172722-790]
AV4-8.4-13 [172722-790]
AV4-8.4-12 [172722-790]
AV4-8.4-11A [172722-790]
AV4-8.4-11 [172722-790]
AV4-8.4-10/E [172722-790]
AV4-8.4-10 [172722-790]
AV4-8.4-9B [172722-790]
AV4-8.4-8 [172722-790]
AV4-8.4-9 [172722-790]
AV4-8.4-7/PB [172722-790]
AV4-8.4-7B [172722-790]
AV4-8.4-7 [172722-790]
AV4-8.4-6 [172722-790]
AV4-8.4-5 [172722-790]
AV4-8.4-4 [172722-790]
AV4-8.4-3 [172722-790]
AV4-8.4-2 [172722-790]
AV4-8.4-1 [172722-790]
AV3-8.4-40/PB [172722-790]
AV3-8.4-33 [172722-790]
AV3-8.4-32/PB [172722-790]
AV3-8.4-31/PB [172722-790]
AV3-8.4-31 [172722-790]
AV3-8.4-30 [172722-790]
AV3-8.4-29 [172722-790]
AV3-8.4-28 [172722-790]
AV3-8.4-27E/PB [172722-790]
AV3-8.4-27 [172722-790]
AV3-8.4-26B [172722-790]
AV3-8.4-26 [172722-790]
AV3-8.4-25 [172722-790]
AV3-8.4-24 [172722-790]
AV3-8.4-23 [172722-790]
AV3-8.4-22 [172722-790]
AV3-8.4-21 [172722-790]
AV3-8.4-20/PB [172722-790]
AV3-8.4-20 [172722-790]
AV3-8.4-19A [172722-790]
AV3-8.4-19 [172722-790]
AV3-8.4-18C [172722-790]
AV3-8.4-18A [172722-790]
AV3-8.4-17A [172722-790]
AV3-8.4-17 [172722-790]
AV3-8.4-16A [172722-790]
AV3-8.4-16 [172722-790]
AV3-8.4-15A [172722-790]
AV3-8.4-15 [172722-790]
AV3-8.4-14/PB [172722-790]
AV3-8.4-14/ES [172722-790]
AV3-8.4-14/EC [172722-790]
AV3-8.4-14 [172722-790]
AV3-8.4-13/PB [172722-790]
AV3-8.4-13/ES [172722-790]
AV3-8.4-13/EL [172722-790]
AV3-8.4-13B [172722-790]
AV3-8.4-13 [172722-790]
AV3-8.4-12 [172722-790]
AV3-8.4-11A [172722-790]
AV3-8.4-11 [172722-790]
AV3-8.4-10B [172722-790]
AV3-8.4-10A [172722-790]
AV3-8.4-10 [172722-790]
AV3-8.4-9A [172722-790]
AV3-8.4-9 [172722-790]
AV3-8.4-8A [172722-790]
AV3-8.4-7A [172722-790]
AV3-8.4-6 [172722-790]
AV3-8.4-5B [172722-790]
AV3-8.4-5A [172722-790]
AV3-8.4-5 [172722-790]
AV3-8.4-4 [172722-790]
AV3-8.4-3 [172722-790]
AV3-8.4-2 [172722-790]
AV3-8.4-1 [172722-790]
AV2-8.4-40 [172722-790]
AV2-8.4-36 [172722-790]
AV2-8.4-35 [172722-790]
AV2-8.4-34 [172722-790]
AV2-8.4-33 [172722-790]
AV2-8.4-32E/PB [172722-790]
AV2-8.4-31 [172722-790]
AV2-8.4-30A [172722-790]
AV2-8.4-29A [172722-790]
AV2-8.4-28 [172722-790]
AV2-8.4-27 [172722-790]
AV2-8.4-26 [172722-790]
AV2-8.4-25 [172722-790]
AV2-8.4-24 [172722-790]
AV2-8.4-23 [172722-790]
AV2-8.4-22 [172722-790]
AV2-8.4-21 [172722-790]
AV2-8.4-20 [172722-790]
AV2-8.4-19A [172722-790]
AV2-8.4-19 [172722-790]
AV2-8.4-18 [172722-790]
AV2-8.4-17A [172722-790]
AV2-8.4-16 [172722-790]
AV2-8.4-16 [172722-790]
AV2-8.4-15A [172722-790]
AV2-8.4-15 [172722-790]
AV2-8.4-14/PB [172722-790]
AV2-8.4-14/ES [172722-790]
AV2-8.4-14 [172722-790]
AV2-8.4-14/EC [172722-790]
AV2-8.4-13/PB [172722-790]
AV2-8.4-13/ES [172722-790]
AV2-8.4-13/EL [172722-790]
AV2-8.4-13 [172722-790]
AV2-8.4-12A [172722-790]
AV2-8.4-12AC [172722-790]
AV2-8.4-12 [172722-790]
AV2-8.4-11 [172722-790]
AV2-8.4-10B [172722-790]
AV2-8.4-10A [172722-790]
AV2-8.4-10 [172722-790]
AV2-8.4-9/PB [172722-790]
AV2-8.4-9B [172722-790]
AV2-8.4-9 [172722-790]
AV2-8.4-8 [172722-790]
AV2-8.4-7B [172722-790]
AV2-8.4-7 [172722-790]
AV2-8.4-6 [172722-790]
AV2-8.4-5 [172722-790]
AV2-8.4-4 [172722-790]
AV2-8.4-3 [172722-790]
AV2-8.4-2 [172722-790]
AV2-8.4-1 [172722-790]
AV-8.4-17 [172722-790]
AV-8.4-16 [172722-790]
AV-8.4-15 [172722-790]
AV-8.4-13 [172722-790]
AV-8.4-12/E [172722-790]
AV-8.4-12 [172722-790]
AV-8.4-11A [172722-790]
AV-8.4-10A [172722-790]
AV-8.4-10 [172722-790]
AV-8.4-9C [172722-790]
AV-8.4-9B [172722-790]
AV-8.4-9A [172722-790]
AV-8.4-9 [172722-790]
AV-8.4-8/PB [172722-790]
AV-8.4-8/ES [172722-790]
AV-8.4-8/EL [172722-790]
AV-8.4-8 [172722-790]
AV-8.4-7A [172722-790]
AV-8.4-7 [172722-790]
AV-8.4-6A [172722-790]
AV-8.4-6 [172722-790]
AV-8.4-5C [172722-790]
AV-8.4-5A [172722-790]
AV-8.4-5 [172722-790]
AV-8.4-4/EPB [172722-790]
AV-8.4-3/PB [172722-790]
AV-8.4-3B [172722-790]
AV-8.4-2 [172722-790]
AV-8.4-1 [172722-790]
电源开关(内弹) [172722-790]
电源开关(外弹) [172722-790]
保险丝管座 [172722-790]
MF-03 [172722-790]
CS101 [172722-790]
CS102 [172722-790]
CS102A [172722-790]
CS102B [172722-790]
CS103 [172722-790]
CS104 [172722-790]
CS104A [172722-790]
CS105 [172722-790]
CS106 [172722-790]
CS106/PB [172722-790]
小型EL [172722-790]
EL [172722-790]
5569 [172722-790]
5557/5559 [172722-790]
BH4.0mm高压贴片 [172722-790]
VH [172722-790]
BHD-2P [172722-790]
2139 [172722-790]
BB2500 [172722-790]
2510 [172722-790]
美尚美 [172722-790]
EJ(JVC) [172722-790]
250 [172722-790]
SCN [172722-790]
JC25 [172722-790]
XHS [172722-790]
XH [172722-790]
EH [172722-790]
SM [172722-790]
TJC8-2 [172722-790]
TJC8-1 [172722-790]
Jc20 [172722-790]
SAN [172722-790]
PHS [172722-790]
PH [172722-790]
PHD-A [172722-790]
ZH-nAW [172722-790]
ZH-T-L(W)nA/Y [172722-790]
JAE-1.25 [172722-790]
CF1213 [172722-790]
DF14 [172722-790]
DF13 [172722-790]
EL [172722-790]
WX-YP-41C [172722-790]
WX-YP-41B [172722-790]
WX-YP-41A [172722-790]
WX-YP-41D [172722-790]
WX-YP-41B(三角) [172722-790]
WX-YP-41A(点焊) [172722-790]
WX-YP-41A(三角) [172722-790]
KFC-A03-01T [172722-790]
KFC-A04-02 [172722-790]
KCF-A04-03 [172722-790]
KCF-A04-04 [172722-790]
KCF-A06-1 [172722-790]
KFC-A06-2 [172722-790]
KFC-A06-3 [172722-790]
KFC-A06-5 [172722-790]
KFC-A06-14 [172722-790]
KFC-A12-02 [172722-790]
KFC-A36-04 [172722-790]
DJ7011-1.5-11 [172722-790]
DJ7011-1.5-21 [172722-790]
DJ7021-1.5-11 [172722-790]
DJ7021-1.5-21 [172722-790]
DJ7031-1.5-11 [172722-790]
DJ7031-1.5-21 [172722-790]
DJ7041-1.5-11 [172722-790]
DJ7041-1.5-21 [172722-790]
DJ7051-1.5-11 [172722-790]
DJ7051-1.5-21 [172722-790]
DJ7061-1.5-11 [172722-790]
DJ7061-1.5-21 [172722-790]
1.25D-nPBS(X) [172722-790]
1.25C-nPWS [172722-790]
1.25B-nPW [172722-790]
1.25A-nPWXF [172722-790]
1.25A-nPWSF [172722-790]
1.25A-nPLS(X)F [172722-790]
1.0L-nPT [172722-790]
1.0H-nPWT [172722-790]
1.0G-nPBS(X) [172722-790]
1.0F-nPWX [172722-790]
1.0E-nPWLS(X)F [172722-790]
1.0D-nPBLS(X)F [172722-790]
1.0C-nPBS(X) [172722-790]
1.0C-nPLF [172722-790]
1.0B-nPLBF [172722-790]
1.0B-nPWBF [172722-790]
1.0B-nPWF [172722-790]
1.0B-nPLF [172722-790]
1.0A-nPWXF [172722-790]
1.0A-nPWSF [172722-790]
1.0A-nPSF [172722-790]
0.5F-nPBX [172722-790]
0.5E-nPBX [172722-790]
0.5D2-nPLF [172722-790]
0.5D1-nPLF [172722-790]
0.5C-nPBS(X) [172722-790]
0.5B-nPBS(X) [172722-790]
0.5A-nPBS(X) [172722-790]
0.5A-nPLF [172722-790]
0.3S-1X-nPWB [172722-790]
2.5T-1-nA/Y(TJC9) [172722-790]
1.25T-3 [172722-790]
1.25T-2-nP(W)B [172722-790]
1.25T-1-nA/YBW [172722-790]
1.0T-WnA/Y [172722-790]
1.0T-LnA/Y [172722-790]
0.8T-L(W)nA/Y [172722-790]
AAAAA [172722-790]
AAAAA [172722-790]
AAAAA [172722-790]
AAAAA [172722-790]
标题: *
相关说明:
联系人: *
性别: 先生 女士 *
单位名称: *
详细地址: *
邮政编码: *
传真: *
传真号码:
电话:
电子信箱: *
验证码: *
 
 
首页 |  企业文化 |  新闻动态 |  产品展示 |  下载中心 |  产品询价 |  其他信息 |  留 言 簿 |  联系我们 |  网络营销 | 
乐清市万鑫电子科技有限公司 浙江省乐清市蒲岐镇上南塘 电话:0577-62122126  传真:0577-62216950 wx@wx-cn.com
技术支持::安居族房产网 Copyright 2009 - 2010 http://www.wx-cn.com All rights reserved.